Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

mydiscovery
12:38
3285 ca2e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoski oski

October 16 2019

mydiscovery
19:01
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacoffeegood coffeegood
mydiscovery
19:01
2908 9774
Reposted fromnyaako nyaako viarudaizia rudaizia
18:57
mydiscovery
18:57
3262 025c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

October 15 2019

mydiscovery
18:47
8601 4d42
Reposted fromimyours imyours viamasterofpuppets masterofpuppets

October 10 2019

mydiscovery
00:38
8634 15cf
mydiscovery
00:38
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie o tym, czego nie zna.
— A. Camus

October 09 2019

mydiscovery
21:45
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacatchmelater catchmelater
mydiscovery
21:45
1866 759c
Reposted from4777727772 4777727772 viacatchmelater catchmelater

October 04 2019

mydiscovery
14:26
Uwielbiam ludzi, którzy zawsze są sobą. Nie udają, nie dopasowują się do reszty i idą własną drogą. Nie rzucają fałszywych uśmiechów i nie rządzi nimi chęć bycia kimś, kim nie są. Nawet kosztem życia towarzyskiego potrafią mówić prawdę. Tacy ludzie są jak tabletka przeciwbólowa w tym bolesnym, zakłamanym świecie...
— znalezione

October 03 2019

mydiscovery
19:51
7238 16cd
Reposted fromtichga tichga viaszydera szydera
mydiscovery
12:43
9045 9a42 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaohhwell ohhwell

October 02 2019

mydiscovery
13:46
5674 9e83 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
mydiscovery
13:45
2658 40ee 500
Reposted fromfelicka felicka viagazda gazda
mydiscovery
13:42
8942 ef65 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakudlaty kudlaty

October 01 2019

mydiscovery
09:27
mydiscovery
09:25
1470 8c06

September 30 2019

mydiscovery
19:42
6293 8c8a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
mydiscovery
16:32
0164 095e 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viakudlaty kudlaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl