Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2019

mydiscovery
14:24
4853 b6a2 500
mydiscovery
14:21
the museum of tears
mydiscovery
14:17
Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nigdzie iść, bo kocham Cię tu i teraz.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromxalchemic xalchemic viapeasorela peasorela
mydiscovery
14:17
9869 84db 500
David Bowie floating in a boat in Bangkok, 1983 (Photo: Denis O' Regan)
mydiscovery
14:15
7383 a4a1 500
Reposted fromEkran Ekran viairmelin irmelin
mydiscovery
14:15
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viairmelin irmelin
mydiscovery
14:14
2465 d869
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

November 15 2019

mydiscovery
17:25
7796 fa39 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudosci rudosci
mydiscovery
17:24
2978 69d0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy

November 13 2019

mydiscovery
23:39
Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.


— Nina George – Lawendowy pokój
mydiscovery
21:52
3771 63f6 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaagp agp
mydiscovery
21:48
8454 a108 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahormeza hormeza
mydiscovery
13:01
9522 e92d 500
Songs from the Second Floor, R. Andersson (2000)
Reposted frommovieguy movieguy

November 12 2019

mydiscovery
14:00
0927 66c6 500
Reposted fromLunarr Lunarr viakudlaty kudlaty
mydiscovery
06:47
Bardzo często to, jak dobrze kogoś znasz, nie ma nic wspólnego z tym, jak długo z nim rozmawiałeś. Możesz poznać kogoś i niemal od razu czuć, jakbyście znali się od lat. A możesz też przebywać z kimś w jednym domu, jeść i spać razem, ale mieć poczucie, że nie wiecie o sobie nic. [..] Przywiązanie nie pyta o czas.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
mydiscovery
05:36

November 11 2019

mydiscovery
19:05
(...) rozwój polega na byciu dobrym człowiekiem. Ja w każdym razie wierzę w to, że lepiej być dobrym, tak jak lepiej być ufnym niż podejrzliwym, współczującym niż niewzruszonym, nawet jeśli przez to człowiek się czasem zawiedzie. Bo ufność, dobro otwierają na świat i ludzi.
— Bogdan de Barbaro
Reposted fromlovvie lovvie viacoffeegood coffeegood
mydiscovery
19:04
3429 54fe
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viaNoCinderella NoCinderella
mydiscovery
19:03
5738 cf8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
mydiscovery
18:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl